logo

Đặt vé Bà Nà Hills

Lưu ý khách hàng là người Đà Nẵng được giảm giá vé tới 33%

Người lớn

x1

900k

Trẻ em

x0

750k

Tổng

900k

Chúng tôi sẽ gọi lại sau 10 phút đặt vé để xác nhận.